Із української старовини
Із української старовини - Дмитро Яворницький
Книги з науки та мистецтва для середнього та старшого шкільного віку. Вперше видана в Петербурзі 1900 року, книга написана трьома видатними українськими культурними подвижниками. Його задумав Дмитро Яворницький, видатний історик, фольклорист, етнограф і письменник, який кілька років тому був...
Історiя запорiзьких козакiв (Том 1)
Історiя запорiзьких козакiв (Том 1) - Дмитро Яворницький
Дмитро Іванович Яворницький, видатний український історик, етнограф і фольклорист, археолог, письменник, лексикограф, академік АН УРСР. Тритомна «Історія запорозьких козаків», видана в 1892-1897 рр., є однією з найцінніших пам’яток дореволюційної історіографії та важливого джерела для вивчення...
Історiя запорiзьких козакiв (Том 2)
Історiя запорiзьких козакiв (Том 2) - Дмитро Яворницький
Другий том висвітлює історію запорозького козацтва з моменту його появи наприкінці XV ст. до 1686 року. Описує походження козацтва, його боротьбу проти грабіжницької навали на Україну племен кримських і турецьких феодалів, запорізький земельний похід на Крим і морський похід на Туреччину. Значну...