Українські символи
Українські символи - Микола Дмитренко, Людмила Іваннікова, Галина Лозко, Ярослава Музиченко, Оксана Шалак
У цій книзі висвітлюється українська символічна система репрезентації найдавнішої та найбагатшої традиційної культурної системи світу. Символіка сонця, місяця, зірок, вогню, води, рослин, тварин. Захоплюючий світ позачасових таємниць, який хвилює душу, серце та розум. Це видання розраховане на...