Основи держави і права
Основи держави і права - Гусарєв С.Д., Колодій А.М.
У посібнику описано поняття, характеристики, цілі, ролі та функції держави та права, правових систем, правовідносин, злочинів та юридичної відповідальності. Основні галузі права, такі як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне та основи сімейного права, фінансове право,...