Енхейридіон
Енхейридіон - Епіктет
Слово "енхейридіон" ( давньогрецька : ἐγχειρίδιον ) - це прикметник, що означає "в руці" або "готовий до рук". Слово іноді означало зручний меч або кинджал, але в поєднанні зі словом «книга» ( бібліон грецька : βιβλίον ) воно означає зручну книгу або підручник. Книга...